HÆNDELSES- OG ULYKKES REGISTRERING

 

Hændelsesregistrering er nøglen til forebyggelse. Enhver ulykke er bygget op af små hændelser, der sluttelig udløser en ulykke med personskade til følge. Indenfor luftfart er hændelsesregistrering obligatorisk og er medvirkende til forebyggelse af ulykker via forbedrede procedurer, materialevalg og design. Vi skal gøre det samme indenfor dykning, hvis vi vil lære af vore fejl. På nedenstående link kan du enten indtaste dine hændelser eller læse om andres ditto. Alt der før, under og efter et dyk har nedsat sikkerheden omkring dykket er værd at indrapportere. Det kan være en finne man taber under dykket, det kan være for hurtig opstigning eller det kan være en hændelse som medførte personskade, så som lungeskade, sprængt trommehinde eller dykkersyge. Det kan være at du medbragte en tom flaske, at højtryksslangen sprang da du satte tryk på, ja alt der kompromiterer sikkerheden er værd at fortælle andre om. 

DET ER UTROLIG VIGTIGT AT ALLE BIDRAGER MED DERES EPISODER, SÅ  ALLE KAN LÆRE DERAF. JO FLERE DER REGISTRERER JO KLOGERE BLIVER VI.

Du vil til slut blive spurgt om din hændelse må offentliggøres. En del af hændelserne der der må offentligøres, vises på disse sider i fuld tekst. Hvis du ikke ønsker offentliggørelse indgår hændelsen kun i statistikken

 

Registrering af hændelse / ulykke

Hændelses / ulykkes beskrivelser

BSAC hændelsesbeskrivelser